Соціоніка, знайомство, робота, відпочинок   

Виявляємо здатність до професії
Робимо підбір кадрів

 

Визначаємо соціонічні типи
Знайомимо дуалів

               Наші послуги
          головна угору контакти русский english

структура психіки
послуги теорія практика статті знайомство робота відпочинок навчання менеджмент відгуки

довідка
можливості
історія
соціонічний тип
структура психіки
душа нації
стосунки
спілкування
дуальність
коханий чи дуал
сім'я і діти
користь соціоніки
соціон
організація
керівництво
визначення типу
характеристики
книги
магазин
бібліотека

 

Структура психіки

Від народження людина має всі необхідні для існування якості, які взаємопов’язані між собою і мають свої характеристики. Ці якості називаються психічними ознаками. Кожна з них займає певне місце у структурі психіки, визначаючи суть людини і дозволяє їй бути органічно зв’язаною з природою, дієздатною для виживання у будь-яких умовах, і вирішувати поставлені перед нею завдання. У людини достатньо волі, щоб втриматися, не схибити у важку хвилину. Здатність володіти своїм як фізичним, так і психічним станом проявляється в тому, щоб вміти в потрібний момент виявляти й оперувати тією частиною психіки, яка найкраще здійснюватиме аналіз, знаходитиме найоптимальніші рішення в ситуації. Психіка має сильні сторони – основні, і слабкі – допоміжні. Тому й потрібно знати свій соціонічний тип, щоб орієнтуватися, які психічні ознаки є основними, а які лише допоміжними, і правильно реагувати в усіх життєвих ситуаціях, задіюючи лише сильні свої сторони, а до слабких ставитися уважно, накопичувати необхідну інформацію для нароблення нормативу поведінки.

Кожна психічна ознака є часткою структури психіки. Короткі їх описи подаються окремо.
Раціональність та ірраціональність – це два різних способи дій і дві різні реакції на зміни в навколишньому середовищі.
Екстравертність та інтровертність – це два різних способи сприйняття та обробки інформації з навколишнього середовища і відповідно дві різні реакції на однакові обставини.
Ці 4 ознаки утворюють стрижень, основу.
Логічність та етичність, сенсорність та інтуїтивність - створюють каркас психічної структури людини, є індивідуальними характерними якостями, результатом прояву яких є настрій, особливості мислення (усвідомлення).

Набір певних психічних ознак визначає в людині соціонічний тип.

Невід’ємною частиною кожного соціонічного типу є темперамент і самооцінка, які також природжені і незмінні. Такі психічні процеси, як: емоційні, вольові, пізнавальні (сприйняття, уява, спосіб запам’ятовування), формуються залежно від соціонічного типу. Психічний стан (активність, пасивність, втомлюваність, збудженість, роздратованість, гнів, злість, радість тощо) залежать від середовища, в якому знаходиться людина.

Відображена психікою інформація про внутрішній стан і зовнішній світ обробляється мозком через процес мислення завдяки розумінню, поняттю, судженню, висновку. Мозок сприймає, розшифровує інформацію із зовнішнього середовища, співпоставляє з внутрішньою програмою психіки залежно від соціонічного типу. Отриманий результат повертається до психіки. Таким чином відбувається процес, який можна порівняти з роботою оператора на комп’ютері: психіка - оператор, мозок - комп’ютер.

Умовні позначення психічних ознак згідно структури психіки за моделлю-А Аушри Аугустинавічуте:
сенсорність – С, інтуїтивність – І, етичність – Е, логічність – Л, екстравертність – Е, інтровертність – І.

Дізнаєтесь більше з книги “Соціоніка психологу”

 

KMindex 

головна ] послуги ] теорія ] практика ] статті ]знайомства ] робота ] відпочинок ]  [ навчання ]менеджемент ] відгуки ]

Усі питання надсилайте на vcs-vcs@ukr.net

Дизайн © 2001 ViVo Studio
© 2001-2004 Всеукраїнський Центр Соціоніки. Авторські права захищені