Соціоніка, знайомство, робота, відпочинок   

Виявляємо здатність до професії
Робимо підбір кадрів

 

Визначаємо соціонічні типи
Знайомимо дуалів

               Наші послуги
          головна угору контакти русский english

спілкування
послуги теорія практика статті знайомство робота відпочинок навчання менеджмент відгуки

довідка
можливості
історія
соціонічний тип
структура психіки
душа нації
стосунки
спілкування
дуальність
коханий чи дуал
сім'я і діти
користь соціоніки
соціон
організація
керівництво
визначення типу
характеристики
книги
магазин
бібліотека


Перешкоди у взаєморозумінні між людьми

Спілкування - це здатність до самовираження, це саме цінне у житті, без чого людина просто не могла б існувати. Не маючи спілкування люди стають самотніми і втрачають соціальну активність.

Це означає, що мистецтву розуміння, мистецтву спілкування людина повинна навчитися в першу чергу, якщо вона хоче уникнути непотрібних страждань, а головне – нікому їх не завдавати. Вона повинна зрозуміти зміст людських стосунків. Законономірності стосунків уже відомі, але цього ще не достатньо. Здавалося б, усе просто: знай закони, спостерігай за людьми, набирайся досвіду – і все стане зрозуміло само собою. Але досвід спілкування показує тільки одне: ясності в людських взаєминах як не було, так і немає. Люди начебто тільки і зайняті тим, що створюють один одному багато невирішених проблем.

Людина за своєю суттю не схильна до неузгодженості, суперечностей, розбіжностей. Але бар’єри в спілкуванні створює сама. Найперше, коли не надає значення своєму стану, не володіє знаннями про власні можливості, потреби, мотиви виникнення бажань і не має достатньої сили волі для керування ними. Як би людина не намагалася вирішити свої проблеми чи вирівняти ситуацію, вона не зможе цього зробити через незнання себе, тим паче за порадами інших.

Вирішувати свої негаразди найкраще самостійно. Якщо користуватися порадами, то серед багатьох поглядів втрачається власний, і виходить, що керує не сама людина, а радники, які не мають повного бачення ситуації і байдужі до наслідків. До того ж самостійність дозволяє не перекладати свої проблеми на інших.

Приймаючи рішення під впливом порад, людина своїми руками видозмінює ситуацію не так, як їй хотілося б, а так, як сприймають оточуючі. Тобто часто за обставинами діє всупереч своєму внутрішньому відчуттю, яке дає можливість їй передбачити результати подій, наскільки вони будуть прийнятними або неприйнятними. В людині в будь-якому випадку формується власне рішення, обмірковуючи, аналізуючи, вона робить висновок для себе однак самостійно, та часто запізно.

Людина, яка дійсно хоче допомогти, не радить, а допомагає проаналізувати ситуацію, без будь-якої оцінки з свого боку, але можливість зробити висновок і прийняти рішення надає самій людині. Щоб якісно надати допомогу, треба знати, за яким розумінням живе людина. Найкраще це робить лише доповнююча людина (дуал).

В дуальних стосунках взаєморозуміння і взаємодопомога - природне явище, що призводить до легкого сприйняття знань, удосконалення і прогресивності. Хоч і в них існують бар’єри у спілкуванні, але їх можна позбутися, це не конфлікти, а непорозуміння, неузгодження, які виникають під впливом соціальних умов, в яких партнери були раніше, і досвіду, набутого протягом життя. У випадках, де мали місце конфліктні ситуації, в майбутньому людина буде обережно, упереджено, з недовірою ставитися до нових зв’язків, контактів, знайомств. Але в дуальних стосунках набуті досвідом ситуації згодом втрачають свою вагу.

В усіх інших стосунках, крім дуальних, взаєморозуміння може існувати деякий час до того моменту, коли виникає безвихідь, порожнеча. З’ясовування причин призводить до яскравого конфлікту. Уникнути цього можна, регулюючи відстань у стосунках.

Бар’єри у міжособових взаєминах можна подолати підвищенням кожною людиною індивідуальної культури спілкування, яка приводить до взаєморозуміння між людьми.

Традиційно контакти між людьми починаються з демонстрації самого себе та вимог до свого партнера, щоб він задовольнив наші інтереси і потреби. В разі неотримання бажаного починається з’ясовування перешкод, які заважають порозумітися: партнери намагаються знайти спільну мову, спільну позицію, і в результаті не отримують допомоги один від одного. Шлях до взаєморозуміння починається з враховування насамперед потреб та інтересів іншого і співвідношення їх із власними. Знання соціонічного типу партнера дає можливість передбачити розвиток закономірних стосунків і на основі цього утримувати необхідну відстань у спілкуванні. З усіма можна налагодити порозуміння і безконфліктні стосунки, треба тільки знати з ким якої відстані притримуватися.

Люди спільні в одному: всі мають потребу в спілкуванні та спільній діяльності, що позбавляє людину самотності. Вони можуть вибирати саме тих людей, розуміння яких співпадали б з власними поглядами, поведінкою, вчинками та намірами. До речі, зв’язок між людьми утримується лише в тому випадку, коли партнери з розумінням ставляться до думки іншого і приймають її, а не шукають однаковості мислення або нав’язують власне бачення.

Непорозуміння при спілкуванні між людьми виникають від стилю спілкування: коли людина у взаємодії з іншими висуває наперед власні індивідуальні якості, відкидаючи індивідуальність іншої людини. А незнання індивідуальних якостей як своїх, так і інших завжди породжує непорозуміння, відкидаючи людину в морок самотності. І бар’єри у спілкуванні будуть доти, доки люди не матимуть об’єктивних знань про особливості індивідуального сприйняття інформації кожною особою, носієм певного соціонічного типу. Непорозуміння між людьми може бути викликано і такими чинниками:

- належність до різних соціальних груп (несприйняття встановлених соціальних норм тих, хто належить до іншого соціального середовища);
- несприйняття людей, які відрізняються своєю вдачею, рисами характеру;
- непорозуміння між людьми різних національних культур як між країнами, так і між регіонами;
- важкість донесення інформації до консервативних та розбещених і тому капризних людей;
- існуюча хибна суспільна думка щодо різниці в мисленні чоловіків та жінок, відводячи комусь з них роль примітивності, банальності тощо;
 
Крім того, при спілкуванні враховуються ще й такі чинники:
- симпатія;
- професія;
- освіта;
- інтелект;
- інтереси;
- манери і звички поведінки;
- фізичний та фізіологічний стан;
- шкідливі звички;
- зовнішність (стиль одягу);
- матеріальна незабезпеченість та ін;

Такі чинники мають свою вагу в недуальних стосунках. В дуальних стосунках вони не являються перешкодою у взаєморозумінні. Спілкування з дуалом вкрай необхідне для розкриття себе і особистого погляду на життя. Будь-який прояв дуала сприймається без перешкод, хоч одразу це може і не виявитися. І не має різниці яких інтелектуальних здібностей, інтересів чи соціального статусу дуал, коли така людина поруч, взаєморозуміння та взаємодопомога відбувається сама собою.

Різниця між партнерами надає їм взаємозбагачення та сумісності, коли вони можуть психічно доповнювати один одного, або навпаки – стати причиною усіляких недорозумінь та конфліктів, що породжує відчуження і утворює психічний дискомфорт. Тому при знайомстві можна легко помилитися відчувши різницю, яка не одразу, а згодом породжуватиме конфлікт. Причиною цьому є природні закономірні стосунки, які розкриває соціоніка.

Знання соціоніки допомагають знаходити спосіб менш конфліктного і успішного спілкування. Очевидно, тільки знати соціонічні типи і стосунки між ними – недостатньо для налагодження гармонійного, приємного, цікавого спілкування. Тут вимагається постійна робота над собою в правильній реалізації себе, тобто в якісному прояві сильних сторін, увага до інтересів і потреб іншого, і просто елементарні вміння спілкуватися згідно правилам, розкритим у книзі “Знайди гармонію в житті”.

 

KMindex 

головна ] послуги ] теорія ] практика ] статті ]знайомства ] робота ] відпочинок ]  [ навчання ]менеджемент ] відгуки ]

Усі питання надсилайте на vcs-vcs@ukr.net

Дизайн © 2001 ViVo Studio
© 2001-2004 Всеукраїнський Центр Соціоніки. Авторські права захищені