Соціоніка, знайомство, робота, відпочинок   

Виявляємо здатність до професії
Робимо підбір кадрів

 

Визначаємо соціонічні типи
Знайомимо дуалів

               Наші послуги
          головна угору контакти русский english

соціон
послуги теорія практика статті знайомство робота відпочинок навчання менеджмент відгуки

довідка
можливості
історія
соціонічний тип
структура психіки
душа нації
стосунки
спілкування
дуальність
коханий чи дуал
сім'я і діти
користь соціоніки
соціон
організація
керівництво
визначення типу
характеристики
книги
магазин
бібліотека


Соціон:діади, квадри і суспільний прогрес

Сприйняття й осмислення психікою людини інформації про зовнішній світ є необхідною умовою життя і задоволення власних потреб. Людина - істота несамостійна, тому що є лише часткою суспільства, яка вносить в соціум власне уявлення дійсності. Психіка людини має різні способи обробки інформації. Таких способів 16, і кожна окрема особа має лише один із них. Один спосіб обробки інформації непродуктивний. Сила людства в різнотипності інтелекту, в наявності 16 соціонічних типів, які утворюють єдину систему.

Отже, інтелект окремої особи – це 1/16 інтелекту всього суспільства. А одиницею є соціон - група людей, серед яких є представники всіх 16-ти типів. Соціон – це не тільки 16 певних типів інтелекту, але й 16 типів стосунків, які утворюються на основі закономірного обміну інформацією. Це в своїй цілісності призводить до чіткої організації людства, в результаті чого розвивається культура спілкування і відбувається соціальний прогрес.

Люди в соціоні об’єднуються в доповнюючі пари – діади, що дає повноцінну реалізацію потенціалу людини.. Таких діад 8.

Суть соціонної природи людини проявляється:
1) в незмінності світосприйняття людини і сталості соціонічного типу;
2) в закономірності стосунків (інформаційного обміну).

Існування людини як соціальної істоти вимагає інтеграції між соціонічними типами. Щоб інтеграція була вдалої, треба знати, з людьми яких соціонічних типів утворюватимуться гармонійні стосунки.

Лише один вид стосунків із 16-ти є гармонійним, який називають дуальним (доповнюючим). Без дуальних взаємодій бути в постійному стані піднесення, який включає в себе активність, приємність і врівноваженість, неможливо. У всі часи кожен шукав і шукає свою “половинку” - людину, яка змогла б захистити, допомогти, зрозуміти – доповнити. Річард Бах висловив це так: “Знаходячись серед людей, чи не відчували Ви до болю, що втратили когось дуже рідного й необхідного Вам, й мучитесь тугою в пошуках його?” Прагнення до дуальності живе в кожній людині. Ці одвічні прагнення вилились в поетичний образ, створений Мариною Цвєтаєвою:

Як права і ліва рука -
Твоя душа моїй душі близька.
Ми стулені, блаженно і тепло,
Як праве і ліве крило.

Є люди, які ведуть соціально активне життя, є й такі, яких суспільні проблеми мало цікавлять, але і ті й інші відчувають свою належність і корисність соціуму. Наявність потрібних для психіки людей викликає почуття значимості. Близькі за духом люди певних соціонічних типів утворюють одну квадру. В соціоні їх 4. Хто має оточення людей зі своєї квадри – має більше можливостей досягти успіху.

Кожна з 4-х квадр має свій стиль діяльності й функції в суспільстві, свої цінності:

1-квадра – програматори: це фантазери і теоретики, які здібні до новаторства, народження абсолютно нових ідей, відстоюють нове. Можуть заглиблюватись у таємниці природи, займаються просвітою до того ще нікому невідомих знань, відстоюють нове своїм революційним запалом.

Їх цінності: перспективні можливості, генерування нових ідей, фізичний комфорт, радісна емоційність, теоретичні побудови, абстрактна логіка, вільнодумство, революційність, заперечення загальноприйнятих цінностей, пріоритет особи над державою.

2-квадра - координатори: це практики, що вміють діяти швидко й рішуче, здатні внести нове у суспільство, реалізувати всі нові ідеї, мають вольовий, енергійний потенціал, не зупиняються перед перешкодами на своєму шляху. Вміють відстоювати права людини, відчувають час, який впливає на людину і навпаки.

Їх цінності: конкретна логіка, вольові методи, жорсткий порядок, драматичні емоції, пріоритет держави над особою.

3-квадра – коректори: це скептики, авантюристи, які виразно бачать недоліки, критикують, перевіряють і відкидають нежиттєздатне, звільняють соціум від непотрібного, але не знають, що надалі робити, щоб доопрацювати утворений продукт. Вміло, дипломатично ідуть на поступки, але при цьому зберігають свої позиції, відчувають як час діє на матерію і навпаки.

Їх цінності: критичне мислення, скептицизм, підприємливість, гнучкість, динамізм, прагматизм, орієнтація на сьогоднішній день, руйнування нежиттєздатних систем.

4-квадра – практики: це технологи, естети, які знають, що таке досконалість, впроваджують практичне в життя, показують цілісність комфортних, гармонійних відносин, закономірності природних процесів. Створюють стабільність надають впевненості в завтрашньому дні.

Їх цінності: якість і естетика, чесна праця, людські здібності й таланти, моральність, любов, наближення до істини, слідування законам природи.

Існує також внутрішньоквадрова спеціалізація. Людина за певним соціонічним типом в будь-якій квадрі виконує своє завдання. В кожній квадрі є свій програматор, координатор, коректор, практик. Програматор – ведучий, генерує ідеї, дає напрямки їх реалізації і завдання іншим членам квадри. Координатор – організовує, вдосконалює внутрішні зв’язки в колективі, підвищує їх якість та надійність, відбирає і показує життєздатні ідеї. Коректор – відкидає зайве, коректує і шліфує подані ідеї, збирають, комплектують і роздають інформацію. Практик – удосконалюють і готують до реалізації створений продукт.

1 квадра “АЛЬФА”-
Програматор – Інтуїтивно-логічний екстраверт ІЛЕ (ENTP)
Координатор - Сенсорно-етичний інтроверт СЕІ (ISFP)
Коректор - Логіко - інтуїтивний інтроверт ЛІІ (INTJ)
Практик - Етико - сенсорний екстраверт ЕСЕ (ESFJ)
 
2 квадра “БЕТА”
Програматор - Етико - інтуїтивний екстраверт ЕІЕ (ENFJ)
Координатор - Логіко - сенсорний інтроверт ЛСІ (ISTJ)
Коректор - Інтуїтивно - етичний інтроверт ІЕІ (INFP)
Практик - Сенсорно - логічний екстраверт СЛЕ (ESTP)
 
3 квадра “ГАММА”
Програматор - Логіко-інтуїтивний екстраверт ЛІЕ (ENTJ)
Координатор - Етико-сенсорний інтроверт ЕСІ (ISFJ)
Коректор - Інтуїтивно - логічний інтроверт ІЛІ (INTP)
Практик - Сенсорно - етичний екстраверт СЕЕ (ESFP)
 
4 квадра “ДЕЛЬТА”
Програматор - Інтуїтивно - етичний екстраверт ( ІЕЕ ) - ENFP
Координатор - Сенсорно - логічний інтроверт (СЛІ) - ISTP
Коректор - Етико - інтуїтивний інтровекрт (ЕІІ) – INFJ
Практик - Логіко - сенсорний екстраверт(ЛСЕ) - ESTJ

Соціальний прогрес утворюється шляхом послідовної передачі суспільно важливих завдань від однієї квадри до іншої. Наукова організація суспільства за законами соціоніки дасть якість у вирішенні суспільних, економічних і політичних проблем, а деякі з них відпадуть самі по собі.

Довідаєтесь більше з книги “Соціоніка суспільству і наукам”.

 

KMindex 

головна ] послуги ] теорія ] практика ] статті ]знайомства ] робота ] відпочинок ]  [ навчання ]менеджемент ] відгуки ]

Усі питання надсилайте на vcs-vcs@ukr.net

Дизайн © 2001 ViVo Studio
© 2001-2004 Всеукраїнський Центр Соціоніки. Авторські права захищені