Соціоніка, знайомство, робота, відпочинок   

Виявляємо здатність до професії
Робимо підбір кадрів

 

Визначаємо соціонічні типи
Знайомимо дуалів

               Наші послуги
          головна угору контакти русский english

організація
послуги теорія практика статті знайомство робота відпочинок навчання менеджмент відгуки

довідка
можливості
історія
соціонічний тип
структура психіки
душа нації
стосунки
спілкування
дуальність
коханий чи дуал
сім'я і діти
користь соціоніки
соціон
організація
керівництво
визначення типу
характеристики
книги
магазин
бібліотека

 

Організація ефективних безконфліктних колективів

Людина - істота внутрішньо організована, тому й прагне до організації свого оточення. Основу організації становить структура, форма правління, закон і потенціал людини.

Знання потенціалу людини і враховування його – це фундаментальний принцип і першочергова задача, а інші три вже витікають від нього, тобто на основі врахування потенціалу людини будуються три інших принципи організації колективів. Насьогодні потенціал людини ігнорується через незнання його. В США та в інших розвинених країнах психологи намагаються враховувати можливості людини, але допускаються помилок, оскільки не мають синтезу знань про психічну структуру людини. Їх знання базуються на типології Юнга, яка не дає ключа до розкриття сутті психіки. Висновок про існування 16 психологічних типів виплив на основі спостережень і на цій же ж основі описані характерні особливості кожного типу. Виходячи з цих характеристик психологи роблять приблизні висновки про те, які види активності підходять тій чи іншій людині. А соціоніка – це точна наука, опис моделі психіки розкриває природжений потенціал і точно показує, який вид активності підходить людині певного соціонічного типу. Структура організації буде правильною тоді, коли кожна людина в ній відповідатиме своєму визначеному природою місцю в колективі. Будь-яка організація керується законами міжособових взаємодій. Соціоніка розкриває ці зв’язки між людьми. Існує закон міжособових взаємодій, в основі якого лежить закон психічної сумісності. Якщо враховуватимуться ці 2 закони (закономірна структура психіки і закономірність міжособових взаємодій) стане можливим створити організацію, здібну функціонувати і виконувати всі завдання, тобто бути працездатною і конкурентно спроможною при будь-яких умовах.

Люди організовуються в колективи для досягнення спільної мети. Вони складають план враховуючи правильну послідовність для успішних дій. Організація для досягнення мети на основі послідовності дій та плану є системою. Але система – це не організація, це лише другий чинник в цілому як в організації. Вирішити проблеми засобами системи неможливо. Ось чому так багато різних проблем в усіх сферах діяльності. Досягти мети не завжди вдається, тому що нехтується ще два вагомі чинники: третій і четвертий – використання потенціалу кожної людини і врахування природних закономірностей і взаємозв’язків, а діючі закони встановлюються штучним шляхом.

На сучасному етапі існує тенденція вирішувати соціальні проблеми через організацію управління. Відомо, що без управління організація неможлива. Але справжнє управління повинно бути на основі природних законів. Воно повинно бути організоване не з метою мати владу для самозбагачення і впливу або для контролю в дотриманні існуючих юридичних законів. Адже закони також недосконалі. Тому й намагаються вирішувати проблеми шляхом “вдосконалення ” законів. Але оскільки закони штучно створені, то можливо лише змінити їх і неможливо покращити.

Будь-яка організація починаючи з сім’ї і закінчуючи нацією, будучи створеною на основі дуальної природи людини і соціонної організації суспільства буде життєздатною, динамічною, здібною діяти ефективно в будь-якій ситуації.

Три основні аспекти для створення організації охарактеризовані вище. Залишається розкрити четвертий, без якого три попередні не можуть існувати – форму управління. Управління будь-якою великою організацією повинно складатися із 16 компетентних осіб всіх 16 соціонічних типів. Колегіальним шляхом розглядається задача і вибирається людина для виконання певного завдання, за яке несе відповідальність. Згідно з метою і завданнями для її досягнення в кожному конкретному випадку повинен бути вибраний лідер, який є найбільш компетентним для виконання таких завдань відповідно власних сильних сторін психіки. Така особа буде обрана безпомилково, бо буде враховано її потенціал. Різні цілі і завдання вимагатимуть відповідно вибору різних лідерів серед людей фахівців.

Щодо невеликих груп, їх члени мають виконувати ті завдання, які здатні виконувати за природними можливостями, тобто виконувати ту роботу, де вони компетентні, так як це відповідає їх сильним психічним якостям. Звичайно, в такій організації повинен бути лідер, компетентний у справі, відповідальний, який може надавати програму і направляти роботу, знаючи потенціал кожного члена і використовуючи їх здібності найкращим чином. Такий лідер може бути обраним серед людей чотирьох певних соціонічних типів, які є лідерами квадр. Було б добре мати помічником дуала або активатора, щоб керівництво було більш ефективним.

Якщо ж група складається з двох членів, в ній повинна бути взаєморозуміння і взаємодопомога, скоординовані дії, що можливо лише між дуалами – психічно-доповнюючими особами.

Вимоги суспільства впливають на людину. І скільки потребують від людини творчості та реалізації свого потенціалу, стільки вона і віддає. Буває, від людини вимагають більшого, ніж вона може віддавати, або навпаки, реалізація її менша за потенціал. Це перша з причин конфліктності. Друга виникає при невідповідності характеру людини з характером професії, третя - коли неузгоджені взаємодії в колективі за закономірністю обміну інформацією. В природі це неузгодження вирішено, помічено людиною і науково обгрунтовано.

Для підвищення якості, ефективності роботи і усунення безконфліктності в колективах приділяється увага людині як основному інструменту для досягнення мети. Колектив буде безконфліктним при визначеному підборі груп за принципом квадри з урахуванням характерів людей і стосунків між ними, що приводить до найефективнішого способу взаємодій і якості виконання завдань.

Кількість людей у квадрі може бути і більшою чотирьох, головне, щоб серед представників її були в наявності всі 4 певні соціонічні типи. Кожен з них залежно від здібностей повинен виконувати завдання, яке відповідає як його призначенню так і направленню роботи, і в такому разі людина всі свої обов’язки виконуватиме найкращим чином.

Статистика свідчить, що на практиці працівники відділів кадрів або менеджери приймають на роботу людей, подібних до них за своїми соціонічними типами. Природно, серед таких людей існує легке взаємопорозуміння, але така команда визначається консервативністю і неможливістю прогресу, бо вирішує різноманітні проблеми, що виникають в процесі виробництва однобічно, а деякі проблеми за обмеженістю можливостей взагалі не може вирішити.

Щоб колектив працював продуктивно, мобільно реагував і пристосовувався до нових обставин і вимог часу, був конкурентно спроможним, повинен мати у своєму складі представників всіх 16 соціонічних типів в певній організації згідно соціонічних законів психічної сумісності і соціальної направленості.

Дізнаєтесь більше з книги “Соціоніка суспільсту і наукам”

 

 

KMindex 

головна ] послуги ] теорія ] практика ] статті ]знайомства ] робота ] відпочинок ]  [ навчання ]менеджемент ] відгуки ]

Усі питання надсилайте на vcs-vcs@ukr.net

Дизайн © 2001 ViVo Studio
© 2001-2004 Всеукраїнський Центр Соціоніки. Авторські права захищені