Соціоніка, знайомство, робота, відпочинок   

Виявляємо здатність до професії
Робимо підбір кадрів

 

Визначаємо соціонічні типи
Знайомимо дуалів

               Наші послуги
          головна контакти русский english

навчання
послуги теорія практика статті знайомство робота відпочинок навчання менеджмент відгуки

послуги
теорія
практика
статті
знайомство
робота
відпочинок
навчання
менеджмент
відгуки

 

Навчання у Всеукраїнському Центрі Соціоніки

Тим, хто прагне стати професіоналом справжньої соціоніки, варто навчатися у Всеукраїнському Центрі Соціоніки. Оволодіти соціонікою не важко, це доступно кожному.

Тим, хто прагне вивчати соціоніку, Науково-впроваджувальне підприємство “Соціонічні Технології” пропонує це зробити при безпосередньому навчанні, де є можливість набути практичних навичок щодо визначення соціонічних типів. 

Головне і найважче у соціоніці – це вміння правильно визначати соціонічні типи. Тільки у Центрі Соціоніки існують технології 100-відсотково правильного визначення типів. Неправильне визначення соціонічних типів приводить до жахливих наслідків: дезорієнтована людина втрачає свій образ, неадекватно сприймає оточення, робить помилки при виборі роботи і партнерів, що може спричинити психосоматичні хвороби. Через невміння визначати тип і помилки наука соціоніка вже настільки дискредитована, що необхідні неабиякі зусилля для надання їй гідного статусу в суспільстві.

У Центрі Соціоніки існує послідовність технологічних процесів щодо навчання і надання документів експерта-соціоніка.

Перший етап: це перевірка теоретичних знань людини, яка прагне стати експертом - соціоніком і наставником інших, при цьому враховується, якою школою оволоділа людина. 

Наступним етапом є перевірка практичних вмінь визначення соціонічних типів. Надати документ без здачі екзамену не маємо права. Для отримання Сертифікату необхідно пройти повний курс вивчення соціоніки і практичного визначення соціонічного типу й мати 3-річний досвід роботи.

Якщо Ви хочете дійсно стати професіоналом, необхідно серйозно поставитися до навчання і свого заняття, адже справа стосується найтоншої субстанції – психіки людини.

Центр Соціоніки розширює штат співробітників, і Ви матимете можливість після навчання заключити контракт на ділове партнерство і співробітництво, незалежно від Вашого місця проживання. На перших порах проводитиметься кураторство Вашою роботою зі сторони Підприємства протягом трьох років. Надалі Ви працюватимете самостійно.

Якщо Ви не проживаєте у Києві, і бажаєте пройти курс безпосереднього навчання, можете приїхати до Києва, у нас є можливість надати Вам окрему кімнату з оплатою 8 гривень щодобово і Ваше вивчення нових технологій визначення соціонічних типів буде ефективнішим.

Термін наівчання не жорсткий. За Вашим бажанням Ви можете отримати більш глибокі знання при більшій кількості годин. Базові теоретичні знання і практичні навички надаються за курс навчання, вартість і термін якого вказані у таблиці.

№ № Найменування
видів навчання
Вартість грн. (з ПДВ) для Термін
Фізичних осіб юридичних осіб
1 Теоретичні та практичні заняття по вивченню соціоніки:      
  1) індивідуальні (1 особа за 1 годину) $30 $60 36 годин
  2) групові двічі на тиждень по дві години (1 особа за 1 годину) $20 $40 36 годин
2 Навчання визначенню соціонічних типів за технологією Всеукраїнського Центру Соціоніки      
  1) індивідуальні (1 особа за 1 годину) $30 $60 32 години
  2) групові двічі на тиждень по дві години (1 особа за 1 годину) $20 $40 32 години
3 Навчання практичним навичкам розпізнавання своїх дуалів      
  1) індивідуальні (1 особа за 1 годину) $30 $60 4 години
4 Індивідуальні консультації 200,00 400 1 година

Теми контрольних робіт

  1. Історія становлення соціоніки. Психічна структура за Фрейдом. Типологія Юнга.
  2. Модель–А, 8-ми функціональна модель. Блоки свідомості та підсвідомості структури психіки людини. Елементи блоків. Аспекти блоків. Сильні та слабкі аспекти, їх характеристики.
  3. Енергетика людини та її життєдіяльність. Сприймальні та продуктивні аспекти півтактів. Взаємодія дуалів. Динамічний процес від інформаційного обміну до енергетичного.
  4. Тотальна інформація. Психічні ознаки. Соціонічний тип. Методи визначення. Що дає людині знання соціонічного типу.
  5. Міжособові стосунки.
  6. Користь і можливості соціоніки. Соціон.
На усний іспит виносяться теми контрольних робіт, додатково питання на розкриття законів соціоніки:
1. Закон структури психіки людини.
2. Закон дуалізації.
3. Потреби психіки в реалізації сильних сторін і захисті слабких.
4. Закон психічної рівноваги.
5. Існування 16 соціонічних типів.
6. Притаманності певного соціонічного типу дитині в залежності від соціонічних типів батьків.
7. Сумісності (інформаційно-енергетичного метаболізму)
8. Інтеграції соціонічних типів.
9. Соціона.
10. Виконання кожною квадрою певних завдань в суспільстві.
11. Соціонної організації в суспільстві.
12. Закон передачі інформації.
 
Перший усний іспит на знання теорії.
Відбувається у Києві. Проводиться у формі співбесіди. Вартість іспиту прирівнюється вартості індивідуальної консультації. Мінімальний час співбесіди – півгодини.
 
Другий усний іспит
Перевірка вмінь практично визначати соціонічні типи.
Надається Сертифікат спеціаліста соціоніка, або експерта-соціоніка. 
Іспит проводиться після закінчення курсу. 
Для іспиту надаються учню: 1) лист-інструкція; 2) пакет з фотографіями (на електронному носії, кількість 160 фото).
Право проведення самостійної практики дозволяється тільки після отримання кваліфікації "експерта - соціоніка".
 
Стажування учня, тобто кураторство ВЦС у його практичній діяльності розраховано на 2 роки. У цьому випадку Ви можете придбати в ВЦС характеристики за їх вартістю згідно загальних послуг.

Оскільки характеристики і вся друкована інформація захищена авторським Свідоцтвом ПА №4714 і є власнісністю Підприємства, Ви можете продавати її замовнику з виплатою Підприємству 50% їх вартості. Порушення прав інтелектуальної власності захищається законом.

ПРОПОЗИЦІЇ

Пропонуємо навчальним закладам викладення курсу соціоніки, розрахованого на 3 і 5 років. Курс може бути факультативним і за навчальним планом. Форма навчання - денна, вечірня і заочна. Внесення курсу соціоніки у навчальні плани необхідне для всіх гуманітарних спеціальностей. На НВП “Соціонічні Технології” підготовлений до друку підручник “Теоретична соціоніка” і у стадії розробки підручник “Практична соціоніка”. Оголошується конкурс рецензентів.

З пропозиціями щодо організації навчання звертайтесь до Генерального директора НВП “Соціонічні Технології”.

Контракт

на навчання соціоніки за індивідуальною програмою

“ “ _______________2017 р м.Київ

Всеукраїнський Центр Соціоніки Науково-впроваджувальне підприємство ‘Соціонічні Технології’ діючий на основі Статуту, надалі ‘Керівництво’, в особі Генерального директора Гречинського Анатолія Євгеновича, та громадянки надалі ‘Учень” в особі ___________________________________уклали даний Контракт про наступне:

1. Предмет Контракту

1. Керівництво виконує зобов’язання провести курс теоретично-практичних занять, а учень виконує всі умови контракту.

2. Договір на навчання

2.1. Навчання проводитиметься індивідуально, заочно.
2.2. Кількість письмових завдань – 6.
2.3. Вартість 1 контрольної роботи – 10 гривень.

3. Права та обов’язки сторін

3.1. Керівництво зобов’язується надавати знання згідно даного Контракту.
3.2. Керівництво зобов’язується прилучати до визначення соціонічних типів замовників Підприємства.
3.3. Учень під час дії контракту, і при закінченні терміну навчання зобов’язується не розповсюджувати інформацію, яку отримав в процесі навчання протягом трьох років. У випадку розголошення професiйних таємниць Пiдприємства проти Учня буде порушено судову справу.
3.4. Учень зобов’язується не практикувати самостійне визначення соціонічних типів до отримання на це дозволу Керівництва.
3.5. При залученні громадян до визначення соціонічних типів на Підприємстві Учень отримує винагороду у розмірі 10-відсотків від вартості замовлення.
3.6. При виконанні додаткових робіт за узгодженням з Керівництвом Учень отримує платню в розмірі 10-відсотків від прибутку Підприємства.
3.7. Керівництво зобов’язується надати документ “Сертифікат про навчання визначенню соціонічних типів на НВП “Соціонічні Технології” з наданням кваліфікації експерта-соціоніка.
3.8. Керівництво зобов’язується надати робоче місце на Підприємстві згідно можливостей по закінченню навчання.

4. Особливі умови Контракту

3.1. У випадку недотримання вищеозначених зобов’язань однією із сторін контракт розривається.
3.2. Якщо контракт розривається з вини Учня: відшкодовуються моральні збитки у розмірі вартості 5 контрольних робіт.
3.3. Якщо контракт розривається з вини Керівництва:
Працівник діє згідно законодавства України.

5. Заключні положення

4.1. Зміни та доповнення до контракту вносяться у письмовій формі за підписами обох сторін.
4.2. Контракт укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.
4.3. Контракт набирає чинності з моменту його підписання.

6. Юридичні адреси та реквізити сторін

Керівництво

Учень
НВП ‘СОЦІОНІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ’ Прізвище:
Юридична адреса: Київська обл., ім’я:
Києво-Святошинський р-н, по батькові:
с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 27. адреса:
тел.: +38-096-335-35-63 Телефон
  паспорт серія №
  виданий
  З контрактом ознайомлений “    ” 2006 р.

6. Підписи сторін

Керівництво

Учень

Генеральний директор Гречинський Анатолій Євгенович
Підпис Підпис

М.П.

 

KMindex 

головна ] послуги ] теорія ] практика ] статті ]знайомства ] робота ] відпочинок ]  [ навчання ]менеджемент ] відгуки ]

Усі питання надсилайте на vcs-vcs@ukr.net

Дизайн © 2001 ViVo Studio
© 2001-2004 Всеукраїнський Центр Соціоніки. Авторські права захищені