Соціоніка, знайомство, робота, відпочинок   

Виявляємо здатність до професії
Робимо підбір кадрів

 

Визначаємо соціонічні типи
Знайомимо дуалів

               Наші послуги
          головна угору контакти русский english

користь соціоніки
послуги теорія практика статті знайомство робота відпочинок навчання менеджмент відгуки

довідка
можливості
історія
соціонічний тип
структура психіки
душа нації
стосунки
спілкування
дуальність
коханий чи дуал
сім'я і діти
користь соціоніки
соціон
організація
керівництво
визначення типу
характеристики
книги
магазин
бібліотека


Користь соціоніки

Людина протягом життя проходить різні етапи розвитку. Розвивається особистість і змінюються її потреби. Кількісне накопичення знань і досвіду відбувається поступово, а кардинальні якісні зміни проходять через кризовий стан – важкий переломний момент. Кризовий стан може надломити людину, а може привести до змін на краще, до вирішення проблем і задоволення нових потреб. Але дехто не встигає сприйняти й визнати нове. Кожний етап життя – це нова якість у розвитку людини, і необхідно бути мудрим, щоб помітити її та гнучким і мужнім, щоб прийняти. Тому що перехідний період – це криза, важкий переломний момент, але треба знати, що ці зміни на краще і якщо сприйняти їх як необхідні для розвитку, вони приводять до вирішення потреб, які раніше задовольнити було неможливо. Потреби людини розвиваються теж поетапно, але вона не встигає визнати їх, сприйняти вже існуючі вирішення.

Це еволюційний процес відсіювання віджитих поглядів, норм, установок, і він цілком природний. Людина, яка не ввійшла в новий етап життя, природою виключається з подальшого розвитку, а значить і прогресу. Тільки за умови зміни час від часу свого бачення можливе вдосконалення. Причиною виникнення в людині консерватизму і млявості є небажання робити якісь зміни, неосмислене прийняття суспільної думки, а також невпевненість, що нові знання будуть придатними до життя. А через незнання виникають зайві проблеми, яких могло б і не бути. І навіть мати знання – це не достатньо, треба мати потребу в використанні цих знань. Використання соціоніки дає можливість вирішити проблеми і задовольнити потреби, досягти гармонії.

Для кожної людини
Соціоніка для тих, хто бажає визначити своє місце в суспільному житті, позбутися зайвих проблем у сім’ї, на роботі, в побуті, кого турбують невирішенні життєві питання, невпевненість у собі і в своїх діях. Мало того, соціоніка дозволяє зрозуміти і пізнати життя глибше, комплексно, розібратися в прихованих мотивах людських вчинків, прогнозувати поведінку людей, передбачати стосунки, розрізняти якості, можливості як свої так й інших.

Визначивши психо-інформаційний генетичний код (соціонічний тип), можна:

- пізнати себе через розкриття вродженого потенціалу, індивідуальності; виявити свої якості характеру, здібності, можливості, таланти, покликання тощо;
- об’єктивно оцінювати свої сильні та слабкі риси;
- розвивати особистість;
- позбавитись комплексів неповноцінності та уявних побоювань;
- бути впевненим у собі та мати власну позицію;
- відстоювати свої інтереси;
- свідомо діяти і об’єктивно оцінювати свою поведінку;
- обрати комфортне оточення: друзів, знайомих, партнерів;
- створити міцну сім`ю;
- правильно обрати професію згідно з природними здібностями;
- досягти успіху.
В суспільному житті використання законів соціоніки приводить до:
- самовдосконалення кожної особистості та реалізації її в суспільстві;
- зростання культури спілкування, поваги до людини;
- позбавлення рабської залежності у поведінці та висловленні власних думок;
- уникнення психосоматичних хвороб;
- вирішення проблеми важких дітей;
- попередження злочинів;
- сприяння вирішенню проблеми наркоманії, алкоголізму;
- створення ефективних комфортних колективів з максимальною продуктивністю праці;
- чіткої організації ринку праці;
- створення щасливих сімей та їх зміцнення;
- зменшення кількості розлучень.
В діловій сфері
Соціонічні закономірності діють у всіх сферах діяльності. Використовуючи їх, можна організовувати комфортні робочі колективи, розкрити взаємовідносини в них. Тоді енергія буде збережена і направлена на продуктивність праці: злагоджений колектив виконуватиме своє завдання спокійно, найкращим чином і з найменшими затратами.

Підприємець, який, наприклад, дає рекламу на пошук працівника певної спеціальності, знаючи, якому соціонічному типові притаманне володіння нею і вказуючи цей тип у рекламі, підвищує свої шанси знайти справжнього професіонала, а також шанси на подальший розвиток підприємства. До речі, приймаючи на роботу, варто також звертати увагу на те, чи доповнююча сім’я у кандидата на робоче місце, оскільки лише в такому випадку людина може повноцінно реалізувати себе.

В певній сфері діяльності вимагається певний тип особистості. Щоб бути конкурентно спроможним не достатньо мати високу кваліфікацію, треба бути кращим за інших, талановитішим, вправнішим. А досягти цього можна лише тоді, коли людина знаходиться на своєму місці, тобто виконує ту роботу, яка відповідає природним здібностям. Адже без здібностей неможливе досягнення справжньої кваліфікації.

Результатом такого підбору для працівника є:
- зацікавленність і натхнення в роботі;
- оперативність виконання роботи;
- енергетична економічність: зберігається, збільшується енергія, і створюється життєздатний, благоприємний, гармонійний стан;
- розквіт і ріст особистості: при виконанні саме своєї роботи “до душі” людина стає компетентнішою, професіональнішою, швидко розвивається;
- підвищення внутрішньої організації.
Керівнику або менеджеру можна отримати такі знання:
- Як використовувати ділові якості особи.
- Характеристики психічних і фізичних можливостей людини.
- Як реорганізувати колективи або організувати нові - ефективні і безконфліктні.
- Передбачення та усунення конфліктів у колективах через розкриття закономірних міжособових стосунків та їх корекцію.
- Кого обрати на керівну посаду.
- На який вид діяльності направити працівника при перекваліфікації.
- Виявлення перспективи розвитку підприємства через можливості працівників.

Існує тенденція при пропонуванні вакансії надавати переваги тим претендентам по даній спеціальності, в кого більший досвід. Це правильно при умові, якщо людина займається своєю справою. Практика показує, що при невиконанні цієї умови в працівників накопичується професійна втома, байдужість, консерватизм, неприйняття нового, прагнення діяти старими методами.

Використовуючи можливості соціоніки, керівник або підприємець зможе оперувати не тільки законами бізнесу, а й володітиме також механізмом психіки людини, і знатиме напевне, чи виконає підлеглий те чи інше доручення, завдання. До речі, професіонали-кадровики в Америці відмічають, що все частіше люди, які шукають роботу включають в свої анкети крім кваліфікаційних подробиць і послужного списку кілька букв (наприклад - ISFJ), які характеризують їх тип. Таким чином, визначення типу стає одним із критеріїв працевлаштування, заяв про прийом до колледжу або оголошень особистого характеру.

Успіх справи залежить не тільки від професіоналізму окремих працівників, а й від злагодженої роботи всієї команди підприємства. Японія тому і зробила стрімкий крок уперед в економічному розвитку, що більшої значимості надається злагодженій роботі всього колективу, на відміну від американського індивідуалізованого стилю підприємництва, де кожен окремий працівник відповідає лише за своє завдання, і основним стимулом у праці є заробітна плата.

Тільки об’єднавши обидва стилі можна досягти успіху, – тобто враховуючи індивідуальні можливості окремих працівників і створюючи продуктивні згуртовані комфортні колективи, де впроваджуються прогресивні ідеї кожного члена, незалежно від рангу.

Отже, щоб підвищити якість управління персоналом, варто знати їх соціонічні типи, і керівникам направляти людей до фахівців для визначення їх.

Дізнаєтесь більше з книги “Соціоніка суспільству і наукам”

 

KMindex 

головна ] послуги ] теорія ] практика ] статті ]знайомства ] робота ] відпочинок ]  [ навчання ]менеджемент ] відгуки ]

Усі питання надсилайте на vcs-vcs@ukr.net

Дизайн © 2001 ViVo Studio
© 2001-2004 Всеукраїнський Центр Соціоніки. Авторські права захищені