ШАНА № 1 (7) за 26-березня-2006 (архів) | Рубрика-03 | ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ІСТОРІЇ ЛЮДСТВА
Архів
ШАНА
№ 1 (7)
за 26-березня-2006
 
1 Жовтня 2020

Выбрать русский вариант сайта Вже вибрано український вариант сайту
       
Обкладинка   Головна   Знайомство   Зв'язок   Підписка   Архів

   
контакти
   
   
     
   
архів
   
   
     

   
рубрики
   
"пошук істини"
"життя серед"
"соціоніка"
"сім'я і діти"
"стосунки"
"покликання"
"ймовірно"
"поговоримо"
"за завісою"
"рекомендації"
"твій стиль"
"нам пишуть"
   

 


   
книга
   
 
 
"Знайди гармонію в житті"
із серії "Соціоніка про людину". Українською і російською мовами.
E-mail:
Тел. +38(096)335-35-63.
     


 
   
Архів номерів - (рубрика № 03 - Березень) 2006
   
 
"ШАНА" № 1 (7)
за 26-березня-2006
Архів сайта: http://www.socionics.in.ua/shana/
-= Рубрика № 03 за Березень 2006 =-
СОЦІОНІКА

ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ІСТОРІЇ ЛЮДСТВА

Завоювати, підкорити інші народи та примусити їх виконувати свою волю. Де в історії ви бачили інше?

Лев Гумільов

Соціоніка дозволяє по-новому переосмислити історію людства.

Упродовж тисячоліть основним засобом виробництва була земля, вона слугу­вала джерелом існування як людей первісного ладу, так і для рабовласницької доби, так і для феодального суспільства.

За основами соціонічного методу: земля-простір - вольова сенсорика, тобто основною цінністю був простір (поле, щоб його орати; степ, де можна пасти худобу; ліс, в якому повно дичини; озеро, багате на рибу), основною метою - захоплення простору. У таких умовах на верхівці суспільної піраміди опиняються вольові сенсорики, а най­частіше - СЛЕ. І навіть у наш час спадкоємцеві англійського престолу єдиним гідним заняттям, за давньою традицією, є військова кар'єра, в той час, як для претендента на президентство у США кращим стартом є бізнес - дві різні епохи, що говорять однією мовою!

СЛЕ - завойовник простору, саме він у давнину міг найкраще впоратися із завданням, яке влучно сформулював Л. Гумільов: „Захопити, підкорити, примусити..." Епоха екстравертів-сенсориків була часами Великих Географічних Відкриттів, поши­рення людства по планеті всупереч стихії, відвоювання ним місця під сонцем, ство­рення величезних імперій.

Водночас на минулому людства лежить тавро жахливого рабства, жорстоких війн, винищення цілих народів, права сили.

Майже всі великі завойовники минулого походили зі СЛЕ (хоча траплялися й СЕЕ, ЛСЕ, ЕІЕ...). У СЛЕ та СЕЕ є "ахілесова п'ята" - це інтуїція часу. Тобто люди зі слабкою (п'ятою функцією для цих двох типів) ковтають передбачення майбутнього, так би мовити, не фільтруючи У часи, коли сильними світу цього були вольові сен­сорики, буйним цвітом квітло шахрайство на цьому попиті: астрологи, ворожбити, пророки, віщуни... Що буде? - питання, яке цікавить вольового сенсорика найбільше.

Утім, сказане не означає, що вольові сенсорики є втіленням агресивності та войовничості; просто вони, якщо воюють, - воюють за простір. Так воно й було.

Але ця епоха не тривала вічність, жодна епоха не могла тривати вічно. Воїнові потрібна була добра зброя - зростала вага ремісників-зброярів. Поступово, хоч війна ще вважалася шляхетною справою, в ній усе більше залежало від досконалості зброї та стратегічного розрахунку - тобто від ділової логіки. Не дивно, що нація, яка поєднува­ла в собі логіку та сенсорику, причому ділова логіка була на першому місці, - англійці в дев'ятнадцятому столітті несподівано для континентальних сусідів перетворилися на світового лідера.

Однак дев'ятнадцятому століттю передувало вісімнадцяте - це була дуже ці­кава епоха, цікава саме для соціоніки, бо тоді домінувала етика в сполученні з інтровертною сенсорикою. У ті роки в світі (або, принаймні, у його білій частині) доміну­вала Франція та французькі мова і культура. Згадайте витончене мистецтво галантно­го віку тодішню моралістичну літературу. Саме у 18 ст. стався якісний вибух у меди­цині, тоді ж: відбулася перша секс-революція. Чоловіки тих часів дивують нас своєю жіночністю: перуки, панчохи, парфуми та пудра, стрічки та мережива...

Без сумніву, це була красива епоха. Не виключено, що деякі риси цієї епохи виринуть у майбутньому. Сенсорна етика ще не казала свого остаточного слова.

Але Англія перемогла Францію в Канаді та Індії. З цього можна дати відлік епосі Логіки, епоха ця триває донині, хоча й зі значними змінами. Один крок - від СЛЕ до ЛСЕ, - а скільки змінилося в нашому світі! Англійці створили величезну імперію (32 млн. кв. кілометрів, понад 500 млн. підданих), в якій у метрополії мешкало лише 10 % населення. Британію тоді називали світовою майстернею - так воно було й насправді; найбільший флот і найміцніша армія. Утримувати такі збройні сили могла тільки дуже багата держава; однак ЛСЕ потребує лише сировини та ринку збуту - усе це йому дала імперія, - а працювати вчити його не треба.

Найбільшу в людській історії імперію створено діловою логікою: найдоскона­лішою (на ті часи) зброєю, найманим військом, якому добре платили, мистецтвами ди­пломатії та стратегії. Та й створено її, імперію, не з ірраціональних мотивів захоплення простору (що є основною функцією СЛЕ), а з метою збагачення метрополії та нав'язування державності як такої народам, що, в принципі, чудово обходилися й без неї.

Якщо лицарський та самурайський кодекси честі написані ірраціональною мовою сенсорної логіки, то статути армій новітнього часу - логіко-сенсорнІ та раціона­льні. Сенсорика перемістилася поки що не на останнє місце, але вже на друге, посту­пившись логіці.

Чоловічий костюм, що увійшов у моду в 19 столітті, досі називають англійсь­ким у середині століття двадцятого в моду увійшли джинси. Англія поступилася лі­дерством Сполученим Штатам. Від дельта-квадри роль лідера перейшла до представ­ника гамма-квадри - Джека (ЛІЕ). Знову спостерігаємо зміну лише на один крок, тобто на один аспект, говорячи по-соціонічному. Логіка ще домінує (а з нею домінує й раціональність), та сенсорика поступається місцем інтуїції.

Не одразу, поступово, але впевнено, державою номер 1 стали США, ця епоха триває десь із середини двадцятого століття, триватиме вона ще довго, принаймні кі­лька десятиліть. Домінування Америки має як позитивні, так і негативні особливості. Платні пропагандисти можуть перебільшувати ті чи інші, та обов'язок дослідника - аналізувати причини та наслідки, а не давати суб'єктивні оцінки.

Що ж ми спостерігаємо нині? Американська культура, американський стиль увійшли в світове повсякдення настільки міцно, що нікого не дивують антиглобалісти, котрі приходять на маніфестації під своїми гаслами... в джинсах, ні тим більше те, що антиглобалісти різних країн спілкуються між собою англійською. Так само ніхто не за­мислюється, чому найбільше не люблять золотий мільярд саме в державах, шалено багатих на газ, нафту, золото та алмази: в Росії, арабських і африканських країнах...

Домінування націй з сильною діловою логікою (США, Англія, Японія, Сканди­навія) природна річ у еру ділової логіки, еру індустріальну. Ці часи позначені, з одного боку, розвитком технологій промисловості, а також тим, що бодай один з шести мілья­рдів став золотим, перетворенням війни лише на інструмент політики та посиленням ролі міжнародного права в стосунках між державами. А з іншого - виснаженням не- відновлюваних ресурсів планети, забрудненням довкілля, соціальним розшаруванням (особливо в глобальному сенсі), правовою казуїстикою, яка іноді призводить до великої несправедливості, тощо. Вади капіталізму - можете продовжити перелік самі.

Яка є альтернатива цьому? Точно що не марксизм. Комуністи намагалися підмінити інтровертною логікою екстравертну; що з цього вийшло - ми бачили самі. Це не вихід. Хоча логіко-інтровертна система й мала деякі позитивні риси, в цілому вона програла; образно кажучи, інтроверт не може виграти в екстраверта, граючи в екст­равертну гру (економіку) за інтровертними правилами (планове регулювання).

Вихід не в зміні вертності, а в зміні аспекту. Від ЛСЕ простіше за все перейти до ЛІЕ, що й відбулося. Світ став інтуїтивнішим, найприбутковішими галузями стало виробництво нематеріальне (щоб не казати духовне): шоу-бізнес, кіно, комп'ютерні ігри та програмування взагалі. Зросла роль науки; наукомісткі галузі, поглинаючи мі­льярди доларів, дають десятки мільярдів. Паростки цього з'явилися ще за попередньої епохи, але зараз воно вийшло на передній план. Американцям нема потреби завойову­вати світ, вони його купили за надруковані ними ж долари. Однак опиратися глобалі­зації безглуздо, краще треба зрозуміти сутність цих процесів.

Про те, яким буде світ через два-три десятиліття, поговоримо в наступному есеї.

Валерій Верховський.

Інформація Всеукраїнського Центру Соціоніки

(Детальніше на сайті: http://www.socionics.in.ua/ukr/index.htm)

 
     
пошук істини | життя серед | соціоніка | сім'я і діти | стосунки | покликання |
ймовірно | поговоримо | за завісою | рекомендації | твій стиль | нам пишуть |
|
 
Всі права захищені © Всеукраїнський Центр Соціоніки НВП "Соціонічні Технології"
Веб-дизайн та програмування: , художник: Олександр Білозор, спонсор видання Костянтин Іващенко